Rueda de Casino

(także Rueda, Casino Rueda, Salsa Rueda) jest specyficznym sposobem tańczenia salsy. Może brać w niej udział od dwu do nieograniczonej liczby par ustawionych w okręgu.

W latach 1950 Rueda de Casino rozwinęła się w Hawanie na Kubie w latach 60 przez słynną grupę Guaracheros de Regla, a jednym z jej głównych twórców był Jorge Alfaro.

Ruedę prowadzi lider (w hiszpańskim - líder lub cantante), wywołujący nazwy figur, tańczonych następnie przez wszystkie pary. Figury mogą być też oznaczone przez ruchy rękami, co jest przydatne w głośnych miejscach, gdzie znaki werbalne mogą nie być usłyszane. Niektóre szkoły salsy stosują jednak własne określenia na te same figury.

Taniec polega na wykonywaniu poszczególnych figur oraz przechodzeniu w niemal każdym takcie do kolejnego partnera po okręgu. Ruedę zazwyczaj rozpoczynamy w pozycji zamkniętej [Tiempo España] figurą " Al Centro". Przejściu z pozycji zamkniętej do pozycji otwartej służy figura "Dile que no" [Powiedz jej "nie"!]. Najczęstszą figurą ruedy tańczoną w pozycji otwartej jest "Dame Una!" [Daj mi jedną!], polegająca na równoczesnej zmianie partnerów o jedną osobę. Mężczyźni w trakcie tej zmiany zwracają się do partnerek tańczących po prawej stronie i przechodzą do nich wykonując figurę "dile que no".


Lista kroków i figur

Tłumaczenia są w nawiasach okrągłych ( ), różne określenia są w [ ], objaśnienia w trójkątnych <>.

A Bayamo

A Bayamo por de bajo

A Bayomo complicado

Abajo (do dołu, do tyłu)

Abrázala (przytul ją)

Adiós [Adiós con la prima] (Pożegnianie)

Adiós con la hermana (Pożegnanie z siostrą) <Adios - panowie wychodzą do środka ruedy, Enchufla, Al centro, Dile Que No>

Adiós con la hermana telemark [Adiós telemark]

Adiós con la familia (Pożegnianie z rodziną)

Adiós con la prima (Pożegnanie z kuzynką)

Adiós con vuelta [con la vuelta]

Adiós largo

Festival de adiós <3x Adiós z klaskaniem>

Al centro <zamknięcie pozycji>

Al medio [p'al medio] (do środka)

A lo cortico

Arriba al tiempo España (do przodu)

Aspirina <Enchufla-Exhibela-Dile que no>

Balsero (tratwa) <Jak Sombrero, mężczyzna przechodzi do przodu>

Bikini

Beso [El beso] (pocałunek)

Besito (mały pocałunek)

Bola

Bola una

Bola dos

Bola tres

Botella [La botella] ... → con la tapa (con tapa)... → trunca

Bulla [Una bulla]

Cadeneta (łańcuch)

Caliente

Candado (zamknięcie) <Kentucky, obrót plecami, końcówka jak w Setenta>

Cementario

Cementario Compicado

Cero [El cero] (zero)

Cien (sto)

Coca Cola

Coco

Coquita

Consorte

Croqueta [or Taxi]

Cucaracha [Pisa] (karaluch)

Dame (daj mi) <Zmiana partnerki z przejściem do pozycji zamkniętej>

Dame [dos, tres...] (daj mi dwie lub trzy..) <Jak dame tylko przechodzimy do drugiej/trzeciej partnerki>

Dame arriba [also Dame dos arriba, tres arriba...]

...con una (...z jednym <klapnięciem>)

e.g., Dame dos con una

Dame con los manos [pasa con los manos, pasala con los manos]

Danilo

Danilo y dame

Dedo (palec)

Dedo saboreado

Dedo, guarapo y bota

Dile que no (powiedz jej "nie") <Otwarcie pozycji>

Dile que si (powiedz jej "tak")

Doble play

Doble cero (podwójne zero)

Dos (dwa)

Drácula

Echevarria

Enchufla

Enchufla pa'fuera

Enchufla pero no dile que no (... bez "dile que no")

Enchufla doble (... podwójna)

Enchufla p'al medio (... do środka)

Enchufla p'al medio con dos (... z dwoma <klaśnięciami>)

Enchufla y casate (... i ożeń się)

...la cunada,... la hermana,... su madre,... la tuya

Enchufla por detrás

Evelyn

Exhibe, Exhibela (pochwal się nią) <obrót partnerki w prawo>

Fly [Un fly] (mucha)

Fly double (dwie muchy)

Frankenstein

Gancho (widełki) <założenie łokcia na ramię partnerki>

Guapea [guaperia] <krok podstawowy w pozycji otwartej>

Hombres derecho (mężczyźni na prawo)

Huracan (huragan)

Juana la cubana

Kentucky

Kentucky complicado

La rosa (róża)

Mantecado

Mentira (kłamstwo) <anuluje ostatnią komendę>

Montaña

Mujeres... derecho (kobiety na prawo)

Mujeres... izquierdo (kobiety na lewo)

Noventa

Nueve (dziewięć)

Ochenta y cuatro

Ocho (osiem)

Otra (jeszcze raz) <powtórzenie ostatniej komendy>

Panqué

Pasa con los manos (pasala con los manos, dame con los manos) (przejście z rękami)

P'al medio [Al medio] (do środka)

Pa'Arriba (do przodu)

Pa'Tras (do tyłu)

Pelota... (kulka)

Pelota (con) dos (kulka z dwoma (klapnięciami))

Pelota (con) quatro (..z 4... )

Peluquería

Ping-pong

Prima (Pierwsza)

Prima doble (Dwa razy pierwsza)

Prima con hermana

Principe bueno (Dobry książę) <El shufla + pocałunek w wystawioną rękę partnerki>

Principe malo (Zły książę) <El shufla + uderzenie dłonią w rękę partnerki>

Policía (Policja, Przeszukanie)

Policia de Miami

Ponle sabor (przypraw to)

Puente (most)

Puente Complicado

Rico pa el

Rompe el Brazo (złam jej rękę)

Rubenada

Saboreado

Sacar agua del pozo

Seis (sześć)

Serrucho (piła)

Setenta (70)

Setenta complicado (skomlikowane 70)

Setenta Miami

Sencillo

Siete (7) <tap i nawinięcie partnerki>

Siete loco

Siete moderno

Sin manos (bez rąk)

Sombrero

Sombrero complicado 'stare'<"complicado stare">

Sombrero complicado 'nowe' <"complicado nowe">

sombrero del cuco

sombrero del cuco complicado

Sombrero doble

Sombrero p'abajo [Sombrero por de bajo] <Sombrero, przejście panów pod lewą ręką, Exibela, Enchufla Double i Dile Que No>

Sombrero tres

Suena (dźwięk) <Tupnięcie na "5">

Suena double,triple <Dwa/trzy tupnięcia>

Tarro [Un tarro] (klakson)

Hombres un tarro

Mujeres un tarro

... de mentira

Dos tarros

Tarrito

Tarrito sin contar la

Telefoto

Talía

Three-way stop

Trenecito

Uno (jeden, jedna)

Vacila

Vacilala (sprawdź ją) <Tap, zakręcenie partnerki z puszczniem rąk i zamknięcie pozycji>

Yogurt

Yogurt con tapa

Yogurt con todo el mundo

Yogurt con la vecina

Yogurt para siempreambú praktykuje się tylko wśród profesjonalnych grup tanecznych na Kubie.

Rumba

Rumba towarzyska

Nazywana tańcem miłości lub tańcem namiętności. Wchodzi w skład dziesięciu tańców towarzyskich. Rumba rozliczana jest na "raz, dwa, trzy, cztery". Rozliczenie tempa kroku podstawowego to wolny, szybki, szybki. Trzymanie podobnie jak w innych tańcach latynoamerykańskich może być otwarte (za jedną rękę) lub zamknięte (obiema rękoma). Ciężar ciała musi być stale utrzymywany nad palcami stóp. Chodzenie w tym tańcu odbywa się na nogach przeprostowanych.

Partnerka w rumbie kusi i wymyka się, partner zaś prezentuje swą wybrankę i pozornie podejmuje jej grę, ale tak naprawdę to on prowadzi. Rumbę na turniejach tańca tańczy się jako trzecią z pięciu tańców latynoamerykańskich.

Rumbę towarzyską rozliczać możemy w dwóch rytmach: wspomnianym już raz, dwa, trzy, cztery czyli w rytmie square, ale także w rytmie cubana (cztery, raz, dwa, trzy).

Rumba to taniec, wymagający dobrej koordynacji ruchów i znakomitej kondycji fizycznej. Ale o tym tańcu nie decyduje jedynie technika, której można się nauczyć, ale zaangażowanie w taniec, zmysłowość. "Bohaterką" tego tańca jest kobieta, emanująca erotyzmem, który przenika każdy jej ruch, to na niej skupia się nasza uwaga. Rumba to przepełniony erotyzmem miłosny taniec, pełen zmysłowych gestów i wężowych ruchów całego ciała. Dobrze zatańczona rumba to wręcz miniprzedstawienie teatralne. Używając wszystkich swoich wdzięków tancerka uwodzi mężczyznę, to patrzy mu w oczy, to znowu udaje, że go nie widzi, wzrokiem szuka innego, aby wzbudzić zazdrość partnera, zniewolić go i całkowicie nad nim zapanować. Kobieta, która tańczy rumbę, jest odważna i zmysłowa - i to właśnie powinien podkreślać strój.


Afrykańskie korzenie rumby

Wraz ze zniesieniem niewolnictwa na Kubie w 1886 r. ciemnoskórzy niewolnicy, którzy z braku środków materialnych oraz ziemi pod uprawę, nie mogli pozostać na wsi, przenoszą się na peryferie miast i miasteczek, dając początek tzw. solares (małe społeczności, osiedla, zamieszkane przez wiele rodzin).

Solares istniały już przedtem, jednak wraz ze zniesieniem niewolnictwa, liczebność ich mieszkańców znacznie wzrosła. Powstałe społeczności to mieszanka różnych afrykańskich plemion sprowadzonych na Kubę przez Hiszpanów, z białymi, którzy mieli zatrudnienie w zakładach czy sklepikach danego solaru.

W tym środowisku pojawiło się pojęcie imprezy zbiorczej zwanej rumba, od której wzięło się określenie rumbero w odniesieniu do osób dziś nazywanych imprezowiczami i rumbear w odniesieniu do wydarzeń imprezowych tak na Kubie, jak i na całych Karaibach.

Na początku, spowodowane skrajną biedą grup społecznych, które zamieszkiwały peryferie miast, instrumentami używanymi w rumbie były meble, artykuły gospodarstwa domowego i narzędzia pracy codziennej.

W niedługim czasie zaczęto używać pudeł (cajones), w których importowano dorsza, z powodu dobrej jakości drewna z jakiego były one wykonane. Muzyka z pudeł (stąd też zwrot rumba de cajón) towarzyszyła osobie, która śpiewała i wybijała rytm na patyczkach clave. Później pudła zostały zamienione na trzy bębny (tumba, llamador i quinto), które nazwano tumbadoras.

Ta struktura została powiększona przez kolejną osobę, która uderzała dwoma patykami w drewnianą podstawę jednego z bębnów. Było to znane pod nazwą cáscara. W końcu cáscara została zastąpiona przez instrument znany jako cata (pień drzewa z wydłubanym środkiem, zawieszony w powietrzu).

Z tych okoliczności, pod koniec wieku zrodziło się określenie: rumba de tiempo de España (rumba czasu Hiszpanii), aby można było praktykować rumbę na Kubie w czasach dominacji hiszpańskiej. Równie oczywisty jest wpływ na ten styl muzyczny plemion afrykańskich sprowadzonych na Kubę.


Rumba kubańska

Należy podkreślić, że rumba kubańska z towarzyską ma wspólną tylko nazwę. Zarówno muzyka jak i taniec są zupełnie różne.

Rumba składa się z trzech różnych stadiów muzycznych, które można pogrupować w następujący sposób:

Diana – wstęp w postaci melodyjnego fragmentu bez spójnego tekstu, za to z krótkimi chaotycznymi frazami, które mają za zadanie stworzyć odpowiednią atmosferę.

Décima – piosenkarz improwizuje, prezentując historię, która ma być głównym motywem w rumbie

Rompe la rumba – wkraczają instrumenty perkusyjne, przed muzyków wychodzi para tancerzy lub pojedynczy tancerz (w przypadku stylu columbia), a piosenkarz podkreśla jeden ze zwrotów z tekstu utworu, który będzie śpiewany przez chór jako refren na zmianę z improwizującym solistą.


W rumbie istnieją trzy style:

columbia

szybka rumba, którą tańczy mężczyzna. Składa się z ruchów akrobatycznych zapożyczonych z tańców takich jak "íremes" czy "diablito cubano", tańczonych przy akompaniamencie rytmu wybijanego przez bęben quinto. Chociaż La Columbia praktykuje się na Kubie, nie przeniosła się ona na pozostałe wyspy karaibskie.

guaguancó

najważniejszy ze stylów rumby. Charakteryzuje się częścią śpiewaną, w której jest opisywane jakieś wydarzenie lub jedna z postaci z danej społeczności. Taniec jaki towarzyszy temu stylowi Rumby to gra, w której partnerzy zalotnie starają się wzbudzić w sobie wzajemne zainteresowanie, a zarazem nie pozwalają zbliżyć się za bardzo do siebie. Mężczyzna próbuje w tym tańcu "zaszczepić" ("vacunar") kobietę, wykonując odpowiednie ruchy biodrami, przy czym kobieta usiłuje się zakryć, aby uniknąć "zaszczepienia" ("vacunao").

yambú (czyt. jambu)

wolna rumba, gdzie tancerze robią ruchy charakterystyczne dla starszych ludzi. Tutaj, w odróżnieniu od guaguancó nie znajdziemy ruchów biodrami mającego na celu "zaszczepienia" tancerki. W yambú w części śpiewanej często się wstawia zwrot "en el yambú no se vacuna" – "w yambú się nie 'zaszczepia'", żeby zaznaczyć formę w jakiej powinno się tańczyć ten styl. Obecnie yambú praktykuje się tylko wśród profesjonalnych grup tanecznych na Kubie.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Wszelkie prawa zastrzeżone przez Biuro Podróży Wakacjenakredyt.pl 2012

Opublikowane na stronie oferty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Rueda de Casino
T_Kizomba.html
T_Samba.html
T_Zumba.html
T_Zouk.html
T_Bachata.html
T_Foxtrot.html
T_Pasodoble.html
T_Cancan.html
T_Walc.html
T_Kozak.html
T_Brzucha.html
T_Zumba.html
T_Rock.html
T_Reggaeton.html
T_Tango.html